Солиқ ислоҳотлари – бизнесга янги имкониятлар

Картинки по запросу debatНаталья Туралинова, Зафар Хашимов, Юлий Юсупов о проекте концепции налоговой реформы.

Continue reading Солиқ ислоҳотлари – бизнесга янги имкониятлар

Share

O’zbekistonda yashash qanchaga qimmatlashgan? So’nggi 10 oylik iste’mol narxlari o’sishi tahlili

Картинки по запросу индекс потребительских ценO’zbekistonda 2017 yilning so’nggi 10 oy ichidagi tovar va xizmatlarga nisbatan iste’mol narxlari indeksi analitik tahlili. Davlat statistika qo’mitasi rasmiy ma’lumotlari asosida iste’mol narxlari indeksi dinamikasi ko’rsatkichlari. Continue reading O’zbekistonda yashash qanchaga qimmatlashgan? So’nggi 10 oylik iste’mol narxlari o’sishi tahlili

Share

O’zbekistonda aholi jon boshiga YAIM – 650 dollarni tashkil qildi, dastlabki 9 oy yakuniga ko’ra

Картинки по запросу долларов на душу населенияDastlabki ma`lumotlarga ko`ra, 2017 yilning yanvar-sentyabrida ishlab chiqarilgan yalpi ichki mahsulot (YIM) hajmi joriy narxlarda 170 074,8 mlrd. so`mni tashkil etdi. YIMning o`sish sur`ati o`tgan yilning mos davriga nisbatan 105,3 foizni tashkil etdi. Continue reading O’zbekistonda aholi jon boshiga YAIM – 650 dollarni tashkil qildi, dastlabki 9 oy yakuniga ko’ra

Share

Ўзбекистонда сўнгги йиллардаги истеъмол нархлари индекси таҳлили

Картинки по запросу индекс потребительских цен1. Iste`mol narxlari indeksi va inflyatsiya darajasi

Pul-kredit va inflyatsiyaga qarshi siyosat o`tkazilishi, milliy valyutani barqarorligini ta`minlashi natijasida, iste`mol sektorida inflyatsiya darajasini pasayishiga erishildi. Masalan, 2005 yilda tovar va xizmatlar narxlari darajasi o`rtacha 7,8%ga o`sgan bo`lsa, 2015 – 2016 yillarga kelib, yillik o`rtacha narxlarning o`sish darajasi mos ravishda 5,6% va 5,7%ni tashkil qildi. Continue reading Ўзбекистонда сўнгги йиллардаги истеъмол нархлари индекси таҳлили

Share

Солиқлар содда ва тушунарли бўлиши керак: қандай қилиб тизимни ислоҳ қилиш мумкин

Картинки по запросу налогиАналитик Мансур Тангишов сравнивает максимальные налоговые выплаты, которые несет работодатель с каждого сотрудника в Узбекистане, Казахстане, России и Грузии, и объясняет, как можно упростить нашу систему налогообложения.

Налоги — это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе.

Оливер Уэнделл Холмс-старший Continue reading Солиқлар содда ва тушунарли бўлиши керак: қандай қилиб тизимни ислоҳ қилиш мумкин

Share