2017 yil yakunlari bo’yicha YAIM va sanoat ishlab chiqarishi tahlili

Картинки по запросу промышленность узбекистанаDastlabki ma’lumotlar bo’iycha 2017 yil yanvar- dekabr oylarida respublika korxonalari tomonidan 144,2 trln.so’mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilgan bo’lib, o’tgan yilning tegishli davriga nisbatan o’sish sur’ati 107,0 % ni tashkil etdi.

Jami sanoat ishlab chiqarish hajmi o’shishining asosiy omili bo’lib, qayta ishlash sanoatida ishlab chiqarish hajmining 6,4 % ga (jami sanoat ishlab chiqarish hajmi o’sishiga qo’shgan hissasi 5,2 punkt), tog’- kon sanoati va ochiq konlarni ishlashning – 12,9 % ga (o’sishga qo’shgan hissasi 1,3 punkt), elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash va havoni kondittsiyalashning 4,9 % ga (o’sishga qo’shgan hissasi 0,4 punkt) va suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni utili- zatsiya qilishning – 13,5 % ga (o’sishga qo’shgan his­sasi 0,1 punkt) o’sishi hisoblanadi.

Yanvar-dekabr oylarida iqtisodiy faoliyat turlari bo’yicha sanoat ishlab chiqarish tarkibi – (Batafsil)

Korxonalar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi ishlab chiqaradigan (qayta ishlaydigan) sanoatda 112,7 trln.so’mni yoki jami sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishning 78,1 % ni, tog’- kon sanoati va ochiq konlarni ishlashda 18,3 trln.so’mni (12,7 % ni), elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash va havoni kondittsiya- lashda 12,1 trln.so’mni (8,4 % ni) va suv bilan ta’minlash, kanalizatsiya tizimi, chiqindilarni utilizatsiya qilishda 1,1 trln.so’mni (0,8 % ni) tashkil etdi.

Natura ko’rinishida ayrim turdagi sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi (kichik korxona va mikrofirmalarsiz)

  2017 yil 2016 yil O’sish sur’ati, foizda
 Tog’-kon sanoati va ochiq konlarni ishlash
ko’mir, ming tonna 4038,6 3867,3 104,4
neft, ming tonna 806 860,1 93,7
tabiiy gaz, mln.kub.metr 56417,6 56132,1 100,5
chaqiq tosh, ming tonna 2090,9 1503,2 139,1
shag’al, ming tonna 1310,4 1074,3 122
Qayta ishlash sanoati   
shakar, ming tonna 473,3 535 88,5
ko’k choy, tonna 2050 1682 121,9
o’simlik yog’i (tozalangan), ming tonna 207,9 197,1 105,4
paxta tolasi, ming tonna 951,9 1034,5 92
avtomobil benzini, ming tonna 1106,2 1134,6 97,5
dizel yoqilg’isi, ming tonna 962,9 1008,4 95,5
portlandtsement, ming tonna 8497,3 8222,3 103,3
yengil avtomobillar, dona 135471 85674 158,1
shu jumladan:
“Nexia” 34544 32166 107,4
“Damas” 22496 16817 133,8
“Spark” 22360 17735 126,1
“Gentra” 19164 9443 2,0 m.
“Cobalt” 18014 3880 4,6 m.
“Matiz” 13002 2933 4,4 m.
“Kaptiva” 4540 2148 2,1 m.
“Malibu” 963 216 4,5 m.
“Orlando” 388 336 115,5
yuk avtomobillari, dona 3778 3516 107,5
avtobuslar, dona 1057 908 116,4
Elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash va havoni konditsiyalash   
elektr energiyasi, mln.kVt/s 60092,3 58319,1 103
issiqlik energiyasi, ming Gkal. 27365 28648,8 95,5

Tog’-kon sanoatida chaqiq tosh qazib olish hajmi o’tgan yilning mos davriga nisbatan 39,1% ga, shag’al – 22,2 % ga, ko’mir – 4,4 % ga, tabiiy gaz – 0,5 % ga oshganligini va neft ishlab chiqarish hajmining 6,3% ga kamayganligini kuzatish mumkin. Qayta ishlash sanoatida yengil avtomobillar ishlab chiqarish 58,1 % ga, ko’k choy – 21,9 % ga, avtobuslar – 16,4 % ga, yuk avtomobillari – 7,5 % ga, o’sim- lik moylari – 5,4 % ga oshganligini va shakar, paxta tolasi, dizel yoqilg’isi va avtomo- bil benzini ishlab chiqarish hajmining o’tgan yilning mos davriga nisbatan sezilarli darajada pasayganligini kuzatish mumkin. Elektr, gaz, bug’ bilan ta’minlash va havoni kondittsiyalashda elektr energiya ishlab chiqarish hajmining 3,0 % ga oshib, 60 mlrd. kVt/s tashkil etganligini, issiqlik energiyasini esa 4,5% ga kamayganligini kuzatish mumkin.

Respublika sanoat ishlab chiqarish hajmi tarkibida Toshkent shahar (umumiy hajmning 19,6 % ulushini), Toshkent (14,6 %), Andijon (9,2 %), Navoiy (9,1 %), Qashqadaryo (7,5 %), Farg’ona (6,7 %) va Samarqand (6,4 %) viloyatlari hissasiga to’g’ri kelmoqda. Shu bilan birga eng kam ulush Surxondaryo (1,5 %), Jizzax (1,6 %), Sirdaryo (2,4 %), Namangan va Xorazm (2,7 %) viloyatlariga to’g’ri keladi.

Respublika sanoat ishlab chiqarish hajmi tarkibida Toshkent shahar (umumiy hajmning 19,6 % ulushini), Toshkent (14,6 %), Andijon (9,2 %), Navoiy (9,1 %), Qashqadaryo (7,5 %), Farg’ona (6,7 %) va Samarqand (6,4 %) viloyatlari hissasiga to’g’ri kelmoqda. Shu bilan birga eng kam ulush Surxondaryo (1,5 %), Jizzax (1,6 %), Sirdaryo (2,4 %), Namangan va Xorazm (2,7 %) viloyatlariga to’g’ri keladi.

Raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish bo’yicha yuqori texnologiyali loyi- halarni amalga oshirish natijasida Andijon (2016 yil yanvar-dekabrga nisbatan 125,8 % ga), Xorazm (115,5 % ga) va Namangan (107,3 % ga) viloyatlarida, Qoraqalpog’iston Respublikasida (109,4 % ga) va Toshkent shahrida (109,2 % ga) sezilarli darajada ishlab chiqarish hajmining oshishi ta’minlandi.

Tayyor mahsulot turlarining kengayishi va ishlab chiqarilishini qo’llab quvvatlash, iste’mol tovarlar ishlab chiqarilishining 2016 yil yanvar- dekabr oylariga nisbatan (102,7 % ga) o’sishini ta’minladi, jami sanoatdagi ulushi esa 38,9 % ni tashkil etdi.

Aholi jon boshiga sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarish tabaqalanishining tahlili Navoiy viloyati (13772,5 ming so’m), Toshkent shahri (11579,3 ming so’m), Toshkent viloyatida (7401,8 ming so’m ) o’rtacha respublika darajasi ko’rsat- kichidan (4451,9 ming so’m) ancha yuqoriligini ko’rsatmoqda.

Ho’jalik yurituvchi sub’ektlar uchun qulayroq iqtisodiy sharoitlarni yaratish bo’yicha amalga oshirib kelinayotgan ishlar, mahalliy ahamiyatga ega korxonalar (davlat ulushi yuqori bo’lgan korxonalarsiz) rivojlanishiga o’z ta’sirini ko’rsatdi, ular tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi 76,0 trln.so’mni tashkil etib (jami sanoat ishlab chiqarish hajmidagi ulushi 52,7 %), o’tgan yilning mos davriga nis­batan 106,1 % ga o’sishi ta’minlandi.

Respublika bo’yicha ushbu korxonalarning ishlab chiqarish hajmi eng ko’proq Toshkent shahri, Toshkent, Samarqand, Farg’ona va Andijon viloyatlari korxonalari salmog’iga to’g’ri keladi. Eng yuqori o’sish sur’atlari esa Toshkent shahrida (109,9 %), Toshkent (108,7 %), Namangan (107,0 %), Farg’ona (106,1 %) va Andijon (105,7 %) viloyatlarida ta’minlandi.

Ayni paytda respublikada 49 mingdan ortiq sanoat korxonalari faoliyat yuri- tayotgan bo’lib, shu jumladan 10,2 mingta korxona 2017 yil yanvar- dekabr oy­larida tashkil etilgan bo’lib, ulardan: Toshkent shahriga 2,6 mingta korxona, Farg’ona viloyatiga 1144 ta korxona, Toshkent viloyatiga 1057 ta korxona, Samarqand viloyatiga – 895 ta, Namangan va Andijon viloyatlariga 800 tadan ortiq korxona, Buxoro viloyatiga 500 taga yaqin korxona, Jizzax va Qashqadaryo viloyatlariga 400 tadan ortiq korxona, Qoraqalpog’iston Respublikasi, Surxondaryo va Xorazm viloyatlariga 300 tadan ortiq korxona, Navoiy va Sirdaryo viloyatlariga 200 tadan ortiq korxona to’g’ri keladi.

Sanoat ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik yangilash bo’yicha amalga oshirilgan choralar natijasida sanoatda band bo’lgan 1 kishiga mehnat unumdorligi 2017 yil yanvar-dekabr oylarida o’tgan yilga nisbatan 5,6% ga ko’payishi ta’minladi. Shu bilan birga, respublikada o’rtacha ko’rsatkichidan (68690,2 ming so’m) mehnat unumdorligi ko’proq Toshkent shahrida (122498,6 ming so’m), Sirdaryo (100165,8 ming so’m), Qashqadaryo (99299,1 ming so’m), Navoiy (94884,4 ming so’m) viloyatlarida va Qoraqalpog’iston Respublikasida (81524,6 ming so’m) kuzatildi.

Manba: stat.uz

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*